Ông này đánh bida 4 bi như vầy có được gọi là thợ ko mọi người?

Top